Toppmeny

Archive | Politikk og samfunn

quietman

Menn som dreper

Kriminelle med utenlandsk opprinnelse dominerer nyhetsbildet i de fleste kriminalsaker. De fleste av oss vet (forhåpentligvis) om denne bruken og understrekingen av ordet utenlandsk i mediesaker, og den skjulte stereotypifiseringen som etterfølges av nettopp dette. Forskjellen mellom det såkalte oss og dem. Om slike stereotypier er nødvendige eller uvesentlige lar jeg være opp til dere. Det er likevel ikke denne delen av […]

Continue Reading 0